Wyżarzanie normalizujące

Jest to proces, który ma na celu nadanie stali drobnoziarnistej, ujednoliconej struktury. Normalizacja prowadzi do uzyskania określonej mikrostruktury stali, gwarantującej konkretne właściwości mechaniczne. Mikrostruktura stali w stanie surowym bardzo często jest niejednorodna, składa się z dużych ziaren oraz z niepożądanych skupisk struktur takich jak węgliki czy bainit. Stal w takim stanie nie ma określonych właściwości mechanicznych oraz wpływa negatywnie na skrawalność. Poprzez wyżarzanie normalizujące stal zmienia strukturę na drobnoziarnistą i jednorodną o oczekiwanych właściwościach dla dalszej obróbki.