Nawęglanie

Jest kolejnym procesem obróbki cieplno-chemicznej, który polega na dyfuzji węgla do warstwy powierzchniowej danego nawęglanego materiału i prowadzi do utwardzenia powierzchniowego. Nawęglane i hartowane elementy posiadają twardą powierzchnię, która jest odporna na zużywanie się.