Odprężanie

Jest to proces polegający na usuwaniu naprężeń lub ich minimalizacji w mikrostrukturze materiału. Celem odprężania jest zmniejszenie ryzyka zmian wymiarowych elementu podczas dalszych zabiegów obróbki lub podczas jego eksploatacji.

Obróbka skrawaniem, deformacja plastyczna czy cięcie skutkują wytworzeniem się w materiale znaczących naprężeń, które mogą wpływać na zmiany wymiarów elementu, jeśli nie są kontrolowane. W celu zmniejszenia ryzyka takich zmian usuwa się naprężenia materiału stosując zabieg wyżarzania odprężającego, najczęściej po zgrubnej obróbce skrawaniem, a także przed ostatecznym wykończeniem narzędzia, przykładowo przed szlifowaniem lub polerowaniem. Odprężanie materiału nie wpływa na jego twardość ani na jego mikrostrukturę.