Węgloazotowanie

Jest to proces obróbki cieplno-chemicznej zbliżony do nawęglania, polegający na nasyceniu powierzchni elementów węglem i równocześnie azotem. Po ich zahartowaniu i odpuszczeniu materiał zyskuje wysoką twardość powierzchni odporną na ścieranie.